aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

اشغالگر – The Occupant 2020

اشغالگر – The Occupant 2020

خلاصه داستان :خاویر مونوز که زمانی یک مدیر اجرایی موفق بود اکنون توانایی پرداخت هزینه های خانه اش را ندارد و به همین دلیل تصمیم می گیرد خانه اش را ترک کند . . .