aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

تپه های بهشت – Paradise Hills 2019

تپه های بهشت – Paradise Hills 2019

خلاصه داستان :داستان این فیلم درباره‌ی یک مدرسه‌ی شبانه‌ روزی مرموز است که افرادی که خارج از کنترل هستند را تربیت و اصلاح می‌کند تا متناسب با محیط اطرافشان به بار بیایند اما به زودی اتفاقاتی رخ می‌دهد که از کنترل مسئولین این مدرسه خارج می‌شود .