aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

آخرین چیزی که او می‌خواست – The Last Thing He Wanted 2020

خلاصه داستان :یک خبرنگار کهنه کار به پدرش کمک می کند تا واسطه ی یک معامله ی اسلحه شود او بعد از این کار درگیر ماجرایی می شود که خود قصد داشت گزارشش را برای اولین بار در رسانه منتشر کند . . .