aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

ناپدید شده – The Vanished 2020

ناپدید شده – The Vanished 2020

خلاصه داستان :داستان زن و شوهری که تمام زندگیشان را وقف پیدا کردن دخترشان که در یک سفر خانوادگی گم شده‌است می‌کنند وقتی پلیس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و خود آن دو دست‌ به‌ کار می‌شوند .