هنوز یادم است تابستان پیش چه کردی – I Still Know What You Did Last Summer 1998

هنوز یادم است تابستان پیش چه کردی – I Still Know What You Did Last Summer 1998

4.7/10 74,366
21نمره منتقدین
0% رضایت کاربران (0رای)
سال انتشار : محصول :
زیرنویس فارسی

ماهی گیر قاتل با قلاب خود بار دیگر بازگشته تا جولی و ری نوجوانان بازمانده از فیلم قبلی را که او را در حال مرگ رها کرده بودند به قتل برساند .

  • 2,491 views