از جهنم – From Hell 2001

از جهنم – From Hell 2001

6.8/10 155,228
54نمره منتقدین
0% رضایت کاربران (0رای)
سال انتشار : محصول :
زیرنویس فارسی

در سال 1888 در لندن فقر و بدبختی باعث بوجود آمدن زندگی‌ های هولناکی در محله وايت چاپل شده است در اين زمان فردی جنايتکار و بدنام به اسم جک ريپر در اين محله مشغول آدم کشی و از بين بردن زنان فاحشه است يک بازرس اسکاتلنديارد به اسم فرد آبرلين با کمک همکارش پيتر گادلی در پی اين هستند که بفهمند اين قاتل زنجيره ای کيست و چرا اين زنان را بطور وحشيانه می کشد اما . . .

  • 512 views