تسخیر هانا گریس – The Possession Of Hannah Grace 2018

تسخیر هانا گریس – The Possession Of Hannah Grace 2018

5.2/10 23,822
37نمره منتقدین
0% رضایت کاربران (0رای)
سال انتشار : محصول :
زیرنویس فارسی

بعد از مرگ یک زن جوان در هنگام انجام مراسم جن گیری و انتقال جسد به سردخانه مامور شیفت سردخانه بزودی با وقایع وحشتناکی رو برو می شود که . . .

  • 602 views