دسته: آسیای شرقی

ایپ من 4 – Ip Man 4 : The Finale 2019 زیرنویس فارسی

ایپ من 4 – Ip Man 4 : The Finale 2019

استاد بزرگ کنگ فو ایپ به آمریکا سفر می کند جایی که دانش آموزش با افتتاح کردن یک مدرسه جامعه هنرهای رزمی محلی را نگران کرده است . . .

دانلود فیلم