aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

آبی گرم‌ ترین رنگ است – Blue Is The Warmest Colour 2013

آبی گرم‌ ترین رنگ است – Blue Is The Warmest Colour 2013

خلاصه داستان :زندگی ادل زمانی که با اما آشنا می شود به کلی تغییر می کند اما زنی جوان است با موهای آبی است که به ادل کمک می کند تا به چیزهایی که برایش دست نیافتنی بوده برسد . . .