aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

پس از زندگی – After.Life 2009

پس از زندگی – After.Life 2009

خلاصه داستان :یک زن جوان بنام کریستینا بین مرگ و زندگی گیر افتاده است و یک مامور تشییع جنازه که ظاهرا توانایی انتقال مرده‌ها را دارد او را برای رفتن به دنیای آخرت آماده می کند اما از طرفی این احتمال وجود دارد که کریستینا هنوز زنده باشد و قصد مرد زنده به گور کردن او باشد .