aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

نیمی از آن – The Half Of It 2020

نیمی از آن – The Half Of It 2020

خلاصه داستان :شاگرد ممتاز و خجالنی الی چو در شهری دور افتاده احساس انزوا می کند جایی که او با نگارش مقالات برای دانش آموزان دبیرستانی کمی پول بدست می آورد الی با اکراه موافقت می کند به سوارکار ماهر مدرسه و عاشق دل خسته پل مونسکی برای نوشتن نامه های عاشقانه به آستر فلورس دختری که هر دو آنها مخفیانه عاشق آن هستن . . .