aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

قصه‌ های وحشی – Wild Tales 2014

قصه‌ های وحشی – Wild Tales 2014

خلاصه داستان :شش داستان کوتاه که به رفتار‌ های شدت‌ دار بشر می‌ پردازد در شرایطی که مردم تحت فشار قرار می‌ گیرند .