aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

اره برقی مخملی – Velvet Buzzsaw 2019
همراه با نسخه دوبله پارسی

اره برقی مخملی – Velvet Buzzsaw 2019

خلاصه داستان :پس از اینکه یک سری نقاشی توسط هنرمندی نامعلوم یافت می‌شود نیروهای ماورایی به دنبال انتقام از کسی هستند که اجازه داده است طمعشان به شکل هنر درآید .