aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

آخرین جن گیری 2 – The Last Exorcism 2 2013

آخرین جن گیری 2 – The Last Exorcism 2 2013

خلاصه داستان :در حالی که نل پس از اتفاقات فیلم اول قصد دارد زندگی جدیدی شروع کند نیروهای شیطانی که به او علاقه مند شده اند بار دیگر با نقشه ای وحشتناک تر به سراغش می روند . . .