aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

نگهبانانی از دیرباز – The Old Guard 2020
همراه با نسخه دوبله پارسی

نگهبانانی از دیرباز – The Old Guard 2020

خلاصه داستان :با ورود غیر منتظره ی یک عضو جدید به یک گروه مخفی از مزدوران فنا ناپذیر مخفی بودن این گروه از بین رفته و آن ها اکنون باید برای فاش نشدن هویت خود بجنگند . . .