aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

نیایش قبل از سپیده‌ دم – A Prayer Before Dawn 2017

خلاصه داستان :یک بوکسر انگلیسی در زندانی مخوف واقع در تایلند گرفتار می‌شود و تنها راه نجاتش شرکت در مبارزات خشن موای تای است