aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

آیو – IO 2019

آیو – IO 2019

خلاصه داستان :سم والدن یک دانشمند جوان و یکی از بازماندگان روی زمین پس از یک فاجعه ‎ی جهانی است آخرین شاتل فضایی موجود به زودی زمین را به مقصد یکی از ماه‎ های مشتری برای ادامه‎ ی حیات انسان ترک می‎کند در این میان سم با غریبه‎ ای به نام میکا آشنا می‌شود .