aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

جمعه سیزدهم : فصل نهایی – Friday The 13Th : The Final Chapter 1984

خلاصه داستان :جیسون وورهس قاتلی که پس از اینکه به شدن زخمی شده و به سردخانه منتقل می شود به شکل معجزه آسایی به زندگی بازگشته و برای بازگشت به خانه اش دست به قتل هایی بسیاری می زند . . .