aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

آستانه هفده‌ سالگی – The Edge Of Seventeen 2017

آستانه هفده‌ سالگی – The Edge Of Seventeen 2017

خلاصه داستان :زمانی که دوست صمیمی نادین با برادر بزرگترش وارد رابطه می شود زندگی نادین در دبیرستان غیرقابل تحمل می شود . . .