aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

خیابان 2 – Sadak 2 2020

خیابان 2 – Sadak 2 2020

خلاصه داستان :راوی که همسرش به طرز تراژیکی از دنیا رفته تصمیم دارد خودش را بکشد تا هر چه سریع تر به زنش ملحق شود ولی وقتی یک دختر درمانده برای فرار از دشمنانش به آژانس مسافرتی همسرش می آید راوی تصمیم می گیرد که بعنوان آخرین ماموریت خودش آن دختر را مانند دختر خودش محافظت کند . . .