aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

شماره‌ ات چنده ؟ – What’s Your Number ? 2011

شماره‌ ات چنده ؟ – What’s Your Number ? 2011

خلاصه داستان :الی دختری است که تمام مشکلات زندگی اش تمام شده و حالا تنها خواسته اش این است که عشق واقعی را در زندگی اش تجربه کند او که در دوران زندگانی خود با حدود 20 مرد رابطه داشته تصمیم می گیرد به گذشته رجوع کند تا ببیند کدام یک از این مردان می توانست عشق واقعی او در زندگی اش باشد اما . . .