aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

یادداشت‌ هایی بر یک رسوایی – Notes On A Scandal 2006

خلاصه داستان :باربارا کاوت سال هاست که در يک مدرسه ی بريتانيايی تدريس می کند شبا هارت مورد توجه باربارا قرار می گيرد و اين دو خيلی زود دوست می شوند تا اين که يک شب که باربارا تا دير وقت در مدرسه مانده شاهد صحنه ای می شود که نمی بايست می ديد حالا او چيزی را می داند که افشايش ممکن است زندگی خانوادگی شبا را به خطر اندازد .