aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

بهترین دشمنان – The Best Of Enemies 2019

بهترین دشمنان – The Best Of Enemies 2019

خلاصه داستان :این فیلم داستان زندگی یک فعال حقوق مدنی به نام آن آتواتر را در مواجه با سی پی الیس رهبر فرقه‌ ی کو کلوس کلان در سال 1971 روایت می کند .