aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

پارانورمن – ParaNorman 2012
همراه با نسخه دوبله پارسی

پارانورمن – ParaNorman 2012

خلاصه داستان :پسر بچه ای برای نجات شهرش ارواح مردگان متحرک و بزرگترانش را جمع می کند و سعی می کند تا مانع وقوع مصیبتی بزرگ شود . . .

بر آب‌ رفتگان – Flushed Away 2006
همراه با نسخه دوبله پارسی

بر آب‌ رفتگان – Flushed Away 2006

خلاصه داستان :موشى که در یک آپارتمان در لندن زندگى پررفاهى دارد یک روز تصادفى به درون سیستم زیر زمینى شهر پرت مى شود . . .