aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

بانتی و بابلی – Bunty Aur Babli 2005

بانتی و بابلی – Bunty Aur Babli 2005

خلاصه داستان :براکش پسر جوان و پر جنب و جوشی است که آرزوهای فراوانی دارد خانواده راکش دوست دارند او هم مانند پدر خود به اداره برود و استخدام شود تا آینده مطمئنی برای خود بسازد اما راکش هیچ علاقه ای به شغل پدرش ندارد او آرزو دارد تا آدم مهم و ثروتمندی شود او می خواهد کارهای بزرگی انجام دهد و آدم معتبری شود . . .

باشه عزیزم – OK Jaanu 2017

باشه عزیزم – OK Jaanu 2017

خلاصه داستان :داستان فیلم در مورد تارا و آدی است که در سفر به بمبئی با هم آشنا می شوند دو نفری که هیچ چیزی براشون جذابیت ندارد سرانجام عاشق هم می شوند ولی . . .