aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

رازهایی که نگه میداریم – The Secrets We Keep 2020

رازهایی که نگه میداریم – The Secrets We Keep 2020

خلاصه داستان :بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا یک زن به نام رپیس قصد دارد به همراه همسرش مسینا زندگی خود را بازسازی کند او همسایه اش کینامان را می دزدد و قصد دارد از او به علت جرائم جنگی شنیعی که فکر می کند این مرد مرتکب شده است انتقام بگیرد . . .