ژانر‌ها: وسترن

1883 – 1883 زیرنویس فارسی

1883 – 1883

این سریال داستان خانواده داتون را در سفری به غرب از طریق دشت های بزرگ به سمت آخرین سنگر آمریکای رام نشده دنبال می کند .

قسمت آخر اضافه شد

دانلود سریال