متخصص – The Specialist 1994

متخصص – The Specialist 1994

5.6/10 66,942
N/Aنمره منتقدین
81% رضایت کاربران (16رای)
سال انتشار : محصول :
زیرنویس فارسی

می چندین بار تلفنی از ری متخصص تخریب می خواهد تا در کشتن لیون قاچاقچی کوبایی که پدر می را کشته به او کمک کند سرانجام وقتی می تصمیم می گیرد به تنهایی وارد عمل شود ری می پذیرد او را هم راهی کند اما . . .

  • 1,976 views