سال انتشار: 1956

جویندگان – The Searchers 1956 زیرنویس فارسی

جویندگان – The Searchers 1956

پسر جوانى که ایتان سالها پیش از چنگ سرخ‏پوست ‏ها نجات داده سر سختانه به جست و جو براى یافتن دختر کوچک‏تر خانواده دبى ادامه می‏ دهند .

دانلود فیلم